1. Uchwala się niniejszym Regulamin usług świadczonych przez Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, zwanego dalej „Centrum”.
 2. Regulamin Centrum zachowuje moc wiążącą w stosunku do wszystkich osób zwiedzających Centrum lub w inny sposób korzystających z jego infrastruktury (zwanych dalej „Zwiedzającymi”).
 3. Centrum może być udostępnione Zwiedzającym 7 dni w tygodniu w godzinach:

  W sezonie zimowym:

  Od 01 października do 27 kwietnia:

  poniedziałek- piątek: 9:00 - 16:00

  sobota: 10:00 - 16:00

  niedziela i święta: 10:00 - 17:00

   

  W sezonie letnim:

  Od 28 kwietnia do 30 września:

  poniedziałek- piątek: 9:00 - 19:00

  sobota: 9:00 - 19:00

  niedziela i święta: 10:00 - 19:00

  • W szczególnych przypadkach, uzgodnionych z kierownictwem Centrum, może on być udostępniony w godzinach i terminach innych niż wyżej wymienione.
  • Zwiedzanie Centrum jest odpłatne wg zasad ujętych w cenniku umieszczonym w kasie biletowej.
 4. Zakup biletu upoważnia do zwiedzania Centrum w towarzystwie i pod opieką przewodnika lub samodzielnie. Zwiedzanie terenu Centrum z przewodnikiem, w zależności od ilości zwiedzających, odbywa się co około 20 minut.
 5. Osoby niepełnoletnie są uprawnione do Zwiedzania Centrum wyłącznie pod opieką upoważnionych do wykonywania nad nimi pieczy osób pełnoletnich.
 6. Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub cierpiące na inne schorzenia, które mogą stanowić przeciwwskazanie dla zwiedzania, mogą brać udział w zwiedzaniu Centrum jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Centrum nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę na mieniu lub osobie, wynikłą ze stanu zdrowia Zwiedzających.
 7. Zwiedzający zobowiązani są do:
  a) przestrzegania zaleceń przewodnika lub innych pracowników Centrum związanych z obsługą ruchu turystycznego i bezpieczeństwem Zwiedzających,
  b) zwiedzania wyłącznie w towarzystwie przewodnika  repliki „Bunkra Gryfa Pomorskiego” i kaplicy Świętego Rafała Kalinowskiego,
  c) zachowania szczególnej ostrożności podczas zwiedzania repliki „Bunkra Gryfa Pomorskiego”, „Domu do góry nogami” oraz w pobliżu stawu z pstrągami,
  d) nieoddalania się od grupy w trakcie zwiedzania,
  e) nieopuszczania wytyczonej trasy zwiedzania,
  f) posiadania obuwia odpowiedniego do poruszania się po terenie Centrum,
  g) zachowania porządku i przestrzegania ogólnie przyjętych zasad zachowania.
   
 8. Zabrania się:
  • palenia tytoniu na terenie Centrum – palenie dopuszczane jest tylko w wyznaczonych do tego miejscach,
  • dotykania instalacji, urządzeń oraz eksponatów,
  • uczestniczenia w zwiedzaniu osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem środków odurzających,
  • wprowadzania psów bez smyczy i kagańca 
  • wnoszenia na teren Centrum broni oraz niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
  • zaśmiecania obiektów Centrum,
  • wchodzenia na eksponaty i ekspozycje znajdujące się na terenie Centrum,
  • wchodzenia z napojami alkoholowymi do „Domu Sybiraka” i kaplicy Św. Rafała Kalinowskiego,
    
 9. Po Centrum oprowadzają uprawnieni do tego przewodnicy. Do obowiązków przewodnika należy:
  • pokazy pracy urządzeń oraz prowadzenie imprez towarzyszących  leżą  wyłącznie w gestii uprawnionych i przeszkolonych pracowników Centrum.
  • czuwanie nad bezpieczeństwem Zwiedzających. W tym celu przewodnik instruuje Zwiedzających odnośnie przepisów bezpieczeństwa, organizacji zwiedzania oraz sposobów zachowania na terenie Centrum. Przewodnik reaguje na wszelkie sytuacje mogące spowodować zagrożenie dla Zwiedzających.
  • sprawne oprowadzanie i udzielanie kompetentnych wyjaśnień Zwiedzającym.
    
 10. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub w inny sposób utracone na jego terenie.
 11. Centrum nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania regulaminu oraz innych zaleceń porządkowych pracowników Centrum przez Zwiedzających.
 12. Uwagi, wnioski i skargi dotyczące zwiedzania można zgłaszać w siedzibie dyrekcji Centrum.
 13. Z restauracji, browaru i pozostałych punktów gastronomicznych mogą korzystać wyłącznie osoby, które zakupiły bilet wstępu do Centrum Edukacji i Promocji Regionu lub goście Hotelu Szymbark.

Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku | cepr.pl

Projekt i realizacja: StudioArt.biz & serwerin.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem